TIẾNG VIỆT

 

 

Chào mừng các bạn đến với trang nhà của tôi, và cảm ơn bạn đã quan tâm tới cuộc vận động tranh cử của tôi cho Dân biểu Tiểu bang California Đơn vị 27.

San Jose là một nơi tuyệt vời để sinh sống, làm việc và xây dựng một mái ấm gia đình . Trong hơn 7 năm qua, với tư cách là Nghị viên trong Hội Đồng Thành Phố San Jose, tôi đã tranh đấu cho và vận dụng các tài nguyên của chính quyền thành phố để phục vụ và đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng chúng ta.  Thiết nghĩ sự phục vụ này đã  tạo vùng Thung Lũng Điện Tử trở nên một nơi có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, có công ăn việc làm, các trường học thật tốt với sự giao thông cải thiện và tất cả mọi người có thể cảm thấy an ninh trong các nơi công cộng và khu gia cư.

Nếu được đại diện cộng đồng là dân biểu tiểu bang, tôi sẽ tiếp tục là một tiếng nói mạnh mẽ và tranh đấu hết sức mình để giải quyết các vấn đề cho San Jose ở trong Quốc Hội Tiểu Bang tại Sacramento.    

Với sự giúp đỡ của bạn, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho San Jose!

Xin hỗ trợ và bỏ phiếu cho Ash Karla vào Hạ Viện Tiểu Bang California vào ngày 7  tháng 6 năm 2016.

 

TIỂU SỬ VỀ